Pronea Smart Sport

Vytvárame jedinečné komplexné športové centrum pre každého športovca,

študenta, alebo bežného človeka.

Ciele

  • Zvýšenie športovej úrovne regiónu prostredníctvom školení trénerov a vytvárania lepších možností pre verejnosť.
  • Zlepšenie zdravotnej úrovne obyvateľov.
  • Poskytnutie doplnkových služieb. 
  • Prepojenie a spolupráca medzi školami, klubmi a verejnosťou.
  • Uplatnenie odborníkov z oblasti telovýchovy a športu.
  • Zvýšenie uplatnenia sa športovcov vo veľkých kluboch a vo svete.
  • Zviditeľnenie regiónu v zahraničí pomocou výmenných pobytov.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Ul. 1. mája 226/6

958 01 Partizánske

 

 

Chcel by som...

4 + 14 =