Pronea Smart Sport

Vytvárame jedinečné komplexné športové centrum pre každého športovca,

študenta, alebo bežného človeka.

Čo robíme

Náš najväčší prínos vidíme v:

 • Prevencia – Chýbajúce preventívno diagnostické poradenstvo.
 • Školenia – Chýbajúce možnosti školenia trénerov v regióne.
 • Regenerácia – Nedostačujúce regeneračno rehabilitačné služby pre športovcov.
 • Šport v zime– Deficit športových priestorov alebo nevyhovujúci technický stav. 
 • Priestory – Priestorovo obmedzené možnosti letných sústredení alebo víkendových turnajov.
 • Spolupráca – Neexistujúca spolupráca medzi športovými klubmi a školami.

Chceme podporiť:

 • Pochopenie a stotožnenie sa s cielenou pohybovou aktivitou ako trvalou súčasťou zdravého životného štýlu.
 • Zlepšenie úrovne kognitívnych schopností pravidelnou pohybovou aktivitou.
 • Vnímanie športu ako nástroja prevencie, terapie, sebarealizácie, socializácie a fair play systému.
 • Regeneračno-rehabilitačné a preventívno-diagnostické služby.

Ciele

 • Zvýšenie športovej úrovne regiónu prostredníctvom školení trénerov a vytvárania lepších možností pre verejnosť.
 • Zlepšenie zdravotnej úrovne obyvateľov.
 • Poskytnutie doplnkových služieb. 
 • Prepojenie a spolupráca medzi školami, klubmi a verejnosťou.
 • Uplatnenie odborníkov z oblasti telovýchovy a športu.
 • Zvýšenie uplatnenia sa športovcov vo veľkých kluboch a vo svete.
 • Zviditeľnenie regiónu v zahraničí pomocou výmenných pobytov.

Priestory

Moderné riešenie multifunkčnej haly

 • Šport
 • Podujatia, koncerty
 • Kultúrne akcie
 • Športové kempy pre športové kluby

Projektovaná kapacita celej haly je cca 1 000 ľudí. Jej prepojenie s ostatnou infraštruktúrou (Campus – ubytovacie kapacity, multifunkčná hala, jedáleň – strava, catering) poskytuje ideálne komplexné podmienky a široké možnosti využitia.

Smart Gym

Zameranie na kondično-silovú prípravu športovcov. Ide o priestor štvorcového tvaru cca 15x15m. Optimálna veľkosť tréningovej skupiny v gyme je 16 ľudí. Dodatočné vybavenie bude obsahovať: rebriny, kruhy, tyče, laná atď. Zapracované sú aj potreby pre telesnú výchovu a tréningový proces klubov.

Multifunkčné športovisko

Modifikovateľný priestor pre potreby rôznych športov, ako napr. hádzaná, futbal, florbal, volejbal, basketbal.

Plavecký bazén

V regióne veľmi žiadaný – obsahuje štyri 25 m dlhé dráhy. Pracujeme s možnosťami využitia obnoviteľných zdrojov pre vykurovanie a prevádzku (solárna energia, fotovoltaika, zemné vrty).

Bežecké atletické dráhy

Tri bežecké dráhy s dĺžkou 50 m s priestorom pre dobeh o dĺžke 10 metrov, ktorý je ukončený nárazovými žinenkami. Dodatočne vybavenie pre skok do výšky, skok do diaľky, prípadne iné športy.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Naši partneri

Naším cieľom je realizovať projektové vyučovanie študentov Pronea v spolupráci s mentormi, s firemnými expertmi partnerských firiem Inovačného Hubu a s pedagógmi Pronea Academy. Študenti budú vedení a podporovaní k tomu, aby objavili svoj talent a svoj potenciál rozvinuli v konkrétnom podnikateľskom, neziskovom alebo inovačnom projekte.

Študent Pronea Academy tak nezíska iba vzdelanie, ale aj praktické pracovné skúsenosti, možnosť na podnikanie, priestor na kreativitu a ochranu vlastných patentov, ktoré ostávajú jeho duševným vlastníctvom.

Napíšte nám

Pronea Founder

Ondrej Grenčík

Email: ondrej.grencik@pronea.sk

Telefón: + 421 907 765 743

Pronea Project Leader

Štefan Hanus

Email: stefan.hanus@pronea.sk 

Telefón: + 421 905 240 765

Kontaktná adresa:

Rudolfa Jašíka 159/10

958 01 Partizánske

Chcel by som...

9 + 8 =